Budete stavať dom?

Toto rozhodnutie je len prvým krokom na ceste plnej ďalších dôkladných zvažovaní a rozhodovaní. Stavba rodinného domu je náročná investícia, do ktorej sa väčšina ľudí pustí iba raz za život, preto voľbe vhodnej lokality, pozemku a výberu stavebného materiálu treba venovať dostatok pozornosti.

V súčasnosti je pre staviteľov dostupné široké spektrum stavebných systémov a murovacích prvkov, napriek tomu pri stavbe rodinných domov uprednostňujú klasickú pálenú tehlu alebo pórobetónové tvárnice.

Budúca stavba má byť miestom bezpečia a pohodlia rodiny. Ochranu vnútornej pohody od vonkajších negatívnych vplyvov prostredia môže výrazne ovplyvniť konštrukcia obvodových stien a materiálová skladba.

Pri súčasných nárokoch na tepelnotechnické vlastnosti stavby tradičná plná pálená tehla by nebola tou správnou voľbou. Od jej vzniku však prešla mnohými úpravami a súčasná podoba tehly (POROTHERM Profi) je z hľadiska únosnosti a pevnosti ale taktiež aj z hľadiska tepelnoizolačných vlastností jednoznačným lídrom na trhu.

Tehly s priečne alebo pozdĺžne orientovanými vzduchovými dutinami sú vyrábané v rôznych tvaroch. Majú odľahčený črep a používajú sa najmä na stavbu obvodového muriva a architektonicky náročnejších prvkov. Navyše, tehla je ekologický prírodný materiál. Výrobcovia dodávajú k tehlám aj prvky na stropy, steny, priečky a spojovací materiál aby sa použitím takéhoto komplexného systému predišlo vytvoreniu neželaných tepelných mostov.

Tepelným mostom sa dá vyhnúť okrem použitia kompletného stavebného systému aj správnym zateplením stavebných prvkov, ktoré prechádzajú z exteriéru do interiéru. V týchto miestach hrubej stavby je tepelný odpor nižší ako v ostatných častiach stavby, čo v praxi znamená lokálne nižšiu teplotu muriva. Okrem úniku tepla z vykurovaných priestorov objektu môže v týchto častiach v dôsledku nižšej teploty dojsť ku kondenzácii vodných pár a tým aj k vzniku porúch stavieb spôsobených vyšším namáhaním konštrukcie.

Základové platne, preklady nad dvernými a okennými otvormi, balkónové platne...si vyžadujú správne zateplenie Styrodulom, ktorý poskytuje dostatočnú izoláciu ostatných častí hrubej stavby pred prienikom chladu a vlhkosti z okolitého prostredia.

Tehle v súčasnosti konkuruje biely pórobetón YTONG. Moderný stavebný materiál vyrobený na báze prírodného kremičitého piesku prekračuje aktuálne tepelnotechnické normy a je všestranný. Jeho použitie je rýchle a hodí sa na stavbu všetkých častí stavby od obvodových stien až po strechu.

Teraz je už len na rozhodnutí investora, či hrubú stavbu zateplí alebo nie. Súčasné tepelnotechnické ukazovatele vyššie odporúčaných materiálov si totižto zatepľovanie nevyžadujú. Zo skúsenosti našich klientov, ktorí sa aj napriek odporúčaniu výrobcov rozhodli svoj domov zatepliť, vieme, že zateplenie môže pohodu vášho nového domova len umocniť.

Ak vaše rozhodovanie pri výbere materiálov komplikuje rozmanitosť trhu, obráťte sa na nás s dôverou. Poradíme.