Kontakt

PAPPSTAV s.r.o
Mobil: 0905 528 978 / 0904 762 585
Jarná 2, 040 01 Košice
E-mail: pappstav7@gmail.com

IČO: 44239157
IČ DPH: SK2022629422


Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registry Okresného súdu Košice I, Vložka číslo: 22038/V