Hrubé stavby

Zakladanie hrubých stavieb

Kto sa pustí do stavby rodinného domu, čoskoro zistí, že kvalita zhotovenia hrubej stavby súvisí s výberom stavebnej firmy. Odbornosť našich majstrov garantuje kvalitu nami realizovaných projektov a tým aj spokojnosť zákazníka. Základy zabezpečujú osadenie budovy do základovej pôdy. Aby na stavbe neskôr nevznikali deformácie je veľmi dôležité aby životnosť základov bola čo najdlhšia.

Hrubé stavby z tehál

Keďže hrubá stavba tvorí kostru celého domu dôraz sa kladie nielen na precíznu prácu ale tiež aj na kvalitu použitého materiálu. Realizácia hrubej stavby zahŕňa: obvodové a nosné steny, vnútorné priečky, izolácie proti vlhkosti, montáž komína, stropné konštrukcie, krov, strešnú krytinu, klampiarske prvky.

Hrubé stavby z tvárnic

Odborníci odporúčajú použiť pri stavbe hrubej stavby materiál od jedného výrobcu. Aj keď dovezený materiál z pórobetónu svojim tvarom nevyhovuje je možné ho na mieste orezať a prispôsobiť požiadavkám.