Oplotenia a zábradlia

Zábradlia

Oplotenie a zábradlie má plniť niekoľko funkcií. Chráni pozemok pred neželaným vstupom, opticky predeľuje priestor, ale predovšetkým, dotvára celkovú architektúru Vášho obydlia.

Brány

Strešná fólia sytému FATRAFOL môže byť položená na všetky bežné podklady. Aplikácia je možná tak u novostavieb, ako aj pri opravách, rekonštrukciách a modernizáciách starších objektov a plochou a mierne šikmou striechou.

Oplotenia

.