Rekonštrukcie stavieb

Rekonštrukcie bytových domov

Z dôvodu zvýšených kritérií pre bezpečnosť obyvateľov v starších bytových domov je neodmysliteľnou súčasťou obnovy bytového domu aj kompletná výmena balkónových zábradlí.

Rekonštrukcie striech

Strešná fólia sytému FATRAFOL môže byť položená na všetky bežné podklady. Aplikácia je možná tak u novostavieb, ako aj pri opravách, rekonštrukciách a modernizáciách starších objektov a plochou a mierne šikmou striechou.

Prestavba domu

Nezabúdajme zohľadniť pri rekonštrukcii fasády skutočnosť, či dom stojí v meste alebo na vidieku. Pri citlivom zohľadnení umiestnenia stavby bude konečný efekt výraznejší. V minulosti rovné strechy často znamenali riziko zatekania. Ak by strecha na vašej nehnuteľnosti patrila práve k tým problémovým, dnešné moderné technológie a materiály poskytujú riešenie. Navyše môžeme zameniť rovnú strechu napríklad za pultovú.